Wedstrijdinformatie

Op zaterdag 21 en zondag 22 januari 2023 wordt de 11e Nationale CD-indoorwedstrijd georganiseerd door de Stichting Indoor Atletiek in het Apeldoornse Omnisport. 

De wedstrijd wordt georganiseerd voor D-junioren op zaterdag en voor C-junioren op zondag. Deelname door pupillen is niet mogelijk. 
 
Inschrijven 

Vanaf 12 december 2022 tot en met 15 januari 2023 kun je inschrijven. 

Je kunt aan maximaal 3 individuele onderdelen deelnemen en als D-junior eventueel extra de estafette, het aantal plaatsen is gelimiteerd, er is een reservelijst per onderdeel. Toelating op een onderdeel is op basis van de beste seizoenprestatie die wordt opgegeven tijdens inschrijving. 

Als er geen directe(!) websitelink is opgegeven tijdens de inschrijving waar de beste seizoenprestatie gecontroleerd kan worden, dan wordt de prestatie door de organisatie mogelijk verwijderd. Met als mogelijk gevolg uitsluiting van deelname. 

Tot en met 15 januari kun je je kosteloos uitschrijven en kun je zelf via Atletiek.nu je inschrijving wijzigen en/of verwijderen. 

Na 9 januari vindt een toelating/screening plaats. In Atletiek.nu is enkele dagen later te zien of je bent toegelaten op 1 of meerdere onderdelen waarvoor je hebt ingeschreven. Als je bent toegelaten ben je verplicht de inschrijfkosten te betalen. Inschrijfgeld kan in geen enkele situatie worden teruggeboekt. 

Alleen bij afmelding vóór 15 januari ben je niet betalingsplichtig. 

Je ontvangt automatisch een email met daarin instructies om te betalen ná de toelating/screening, betalen kan uitsluitend via Ideal. 

Tijdschema & keuze van een startgroep

Het tijdschema is een voorlopig tijdschema en de aanvangstijden zijn indicatief. Controleer dus nadat je bent toegelaten wat je definitieve tijdschema is geworden. Ook je keuze voor een bepaalde startgroep (Bijvoorbeeld Groep A, B, C of D) is geen bindende keuze, de organisatie heeft de mogelijkheid om je bij een andere groep in te delen. Over het algemeen proberen we de beste atleten in Groep A te plaatsen, gevolgd door Groep B, etc. Voor een aantal onderdelen beschouwen we Groep A en B als gelijkwaardig, dit is onder andere afhankelijk van de uiteindelijke hoeveelheid groepen die we in weten te plannen. Groep C en D zijn doorgaans extra groepen die we uit coulance weten toe te voegen, met atleten die zonder deze groepen geen startplek hadden gekregen.

Afmelden uiterlijk de dag(en) vóór de wedstrijd 

Als je afziet van deelname ben je verplicht de organisatie in kennis te stellen via het e-mailadres: info@indoorapeldoorn.nl. De organisatie kan dan een reserve toelaten en die atleet kan dan ook op tijd op de hoogte worden gebracht dat hij/zij kan deelnemen. 

Reserves 

Sta je op de wedstrijddag nog als reserve op de deelnemerslijst vermeld, dan moet je minimaal 1 uur voor aanvang van het onderdeel (90 minuten voor Polsstokhoogspringen!) je startnummer ophalen en je melden. Afhankelijk van de drukte bij de organisatie verschijnt tussen 15-60 minuten voor aanvang van het onderdeel op Atletiek.nu de definitieve deelnemerslijst. Ook vind je in de warming-upruimte een publicatiebord waar de definitieve deelnemerslijst bekend wordt gemaakt. 
Indien reserves afzien van deelname, moeten ze zich afmelden per e-mail bij de organisatie (info@indoorapeldoorn.nl). Inschrijfgeld van de reserves moet ook voldaan zijn voor de wedstrijd (via Ideal direct na de screening). 
Als de 1e reserve zich niet op tijd heeft gemeld voor de uiterste meldtijd, wordt automatisch de eerstvolgende reserve toegevoegd etc. Ook na bekendmaking van de definitieve deelnemerslijst kan er nog een reserve worden toegevoegd, houd zelf de publicatieborden/Atletiek.nu in de gaten. 

Afhalen startnummers en melden 

Je moet je startnummer persoonlijk afhalen bij het startnummerbureau. Tot 1 uur voor aanvang van je onderdeel kun je je startnummer afhalen (polsstokhoogspringen 90 minuten!). Het punt waar de startnummers worden uitgegeven is bovenaan de trap van de centrale hal bij de hoofdingang van Omnisport, voor de ingang van het sportcafé.  

Nadat je jouw startnummer hebt opgehaald loop je direct door langs het startnummerbureau naar het meldbureau. Daar wordt je startnummer gescand en ben je aangemeld voor alle onderdelen waarvoor je bent toegelaten of reserve bent. 

Let op: heel veel processen zijn geautomatiseerd, ben je enkele seconden of minuten te laat, dan is melden voor dat onderdeel niet meer mogelijk! En kun je aan dat onderdeel niet deelnemen! 

Indien je aan één van de onderdelen NIET kunt deelnemen, moet je dit bij het scannen bij het meldbureau direct mondeling melden. 

Je ontvangt twee startnummers die met vier spelden op de borst en de rug bevestigd moet worden. Bij hoogspringen en polsstokhoogspringen volstaat één startnummer op borst of rug. 

Het startnummer mag niet omgevouwen worden, op straffe van uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt ook voor deels onleesbare startnummers. Het gebruik van een elastische band is niet toegestaan. 

Startnummers worden alleen afgegeven als het inschrijfgeld vooraf voldaan is. Geen betaling is geen deelname aan de wedstrijd. 

Afmelden op de dag van de wedstrijd 

Heb je je wel gemeld en is uiterste meldtijd voor dat onderdeel verstreken, maar doe je zonder geldige reden niet mee aan een onderdeel, dan word je uitgesloten voor de rest van het toernooi. Dit geldt ook voor halve finales en finales. Een geldige reden is bijvoorbeeld een blessure bevestigd door een fysiotherapeut en indien je daar schriftelijk bewijs van hebt ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. Je kunt op de wedstrijddag ook naar de EHBO gaan en daar vragen om een schriftelijke verklaring, waar je startnummer opstaat, dat je niet kunt deelnemen. Lever die verklaring vervolgens in bij het wedstrijdsecretariaat. 

Warming-up 

Nadat je je startnummer hebt en je gemeld hebt, kun je naar de warming-up ruimte. De warming-up ruimte bevindt zich onder de atletiekbaan in het Omnisport. Uitvoeren van de warming-up is alleen toegestaan in de warming-up ruimte onder de atletiekbaan van het Omnisport. 

Callroom 

In de warming-up ruimte vind je een publicatiebord, op dat bord vind je de definitieve deelnemerslijsten en serie/halve/hele finale indelingen. Tevens zie je op dat bord wanneer je de callroom in kunt. Ook zie je op Atletiek.nu hoe laat je de callroom in kunt. 

De callroom is een plaats tussen het warming-up ruimte en het wedstrijdterrein. 
Jij en de andere atleten die aan een onderdeel deelnemen verzamelen zich in de callroom voordat je het wedstrijdterrein op mag. 
Als je de callroom binnenloopt meld je dat je aanwezig bent. Vervolgens neem je plaats op een stoel of bank, naast de andere atleten waarmee je zometeen het onderdeel mag doen. 

Je moet op tijd in de callroom aanwezig zijn: 

 • Maximaal 20 en minimaal 10 minuten voor de aanvangstijd van looponderdelen (Let op, per serie is een andere aanvangstijd) 
 • Maximaal 30 en minimaal 20 minuten voor de aanvangstijd van veld-onderdelen 
 • Maximaal 80 en minimaal 60 minuten voor de aanvangstijd van polsstokhoogspringen 

Ben je eenmaal de callroom in, dan mag je de callroom niet meer verlaten.  
Je wordt door een medewerker in de callroom vanzelf opgeroepen dat je het wedstrijdterrein op mag. Je loopt samen met een medewerker en alle atleten tegelijk het wedstrijdterrein op. 

Heb je meerdere onderdelen tegelijk of heb je een onderdeel dat nog bezig zal zijn terwijl je al moet melden voor het volgende onderdeel? Geef dat dan aan bij de callroom medewerker! Je moet er zelf voor zorgen dat je vervolgens op tijd aanwezig bent bij je volgende onderdeel. 

Toegang tot warming-up ruimte door trainers, coaches en begeleiders 

Er is 1 trainer, coach of begeleider per 7 atleten van één vereniging toegestaan in de warming-up ruimte. Trainers, coaches en begeleiders betalen net als een reguliere bezoeker een entreeticket. Om toegang te krijgen tot de warming-up ruimte moet je uiterlijk 1 week voor de wedstrijd toegang tot de warming-up ruimte aanvragen via het online inschrijfformulier.  

Het online inschrijfformulier vind je hier

Je ontvangt automatisch bericht of je toegangsaanvraag is goedgekeurd. Dit bericht ontvang je uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je bij het betalen van je entree ticket een polsbandje. Zorg dat je het polsbandje zichtbaar draagt, dat je is toegangsbewijs voor de warming-up ruimte. 
Per dag krijg je een ander polsbandje.  

Je kunt niet de callroom in of het wedstrijdterrein op. Alleen de atleten en de medewerkers van de organisatie hebben toegang tot de callroom en het wedstrijdterrein. 

Bezoekers 

Ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om een bezoek te brengen aan de Decathlon Nationale Junioren Indoor in het Omnisport Apeldoorn. 

De toegangsprijzen voor deze editie zijn hetzelfde als vorig jaar: 
5,00 euro per persoon. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 

Er kan zowel met pin als contant betaald worden.  
Ook kun je tijdens de inschrijving via Atletiek.nu entree tickets bestellen, je ontvangt de entree tickets dan tijdens het afhalen van je startnummer. Reeds betaalde tickets kunnen in geen enkele situatie worden teruggeboekt. 

Iedere betalende bezoeker ontvangt een polsbandje en deze dient altijd zichtbaar om de pols gedragen te worden. Dit polsbandje geeft toegang tot de tribunes en het sportcafé van het Omnisport. 

Eigen materiaal 

Eigen materiaal is toegestaan bij het kogelstoten en het polsstokhoogspringen. De polsstokken kunnen worden afgegeven bij ingang 6 van het Omnisport. Volg de rondweg om Omnisport, het is dan de eerste ingang links van het Omnisport. Deze ingang is met de auto makkelijk te bereiken. De organisatie zorgt voor de opslag van de polsstok en het vervoer van de polsstok van en naar het wedstrijdterrein. Na afloop van de wedstrijd kan de polsstok op dezelfde plaats worden afgehaald. De polsstokken kunnen pas worden afgehaald wanneer de gehele wedstrijd voorbij is. 

Kogels mogen zelf worden meegenomen naar het wedstrijdterrein. Bij het onderdeel worden de kogels door de scheidsrechter gewogen en krijgt de atleet wel of geen toestemming om de eigen kogel te gebruiken. 

Wedstrijdterrein 

Je mag het wedstrijdterrein niet op eigen initiatief verlaten. Het verlaten van het wedstrijdterrein geschiedt altijd gelijktijdig en onder begeleiding. Ook toiletbezoek tijdens de wedstrijd gebeurt onder begeleiding en na overleg met de chef van de jury van het onderdeel. 

Verlenen van assistentie (o.a. mobiele communicatie) 

Het wedstrijdreglement (WR art.144) stelt onomwonden dat iedere atleet die tijdens de wedstrijd assistentie geeft of ontvangt door de scheidsrechter zal worden gewaarschuwd en bij herhaling zal worden gediskwalificeerd. Als niet toegestane communicatie wordt o.a. beschouwd het bezit of gebruik van mobiele telefoons. De organisatie zal hier nadrukkelijk op toezien. Een atleet mag wel communiceren met een coach buiten het wedstrijdterrein, de atleet mag het wedstrijdterrein hiervoor echter niet verlaten! 

Alleen op zaterdag zal voor de D-junioren (dus NIET op zondag!) die deelnemen aan het onderdeel polsstokhoogspringen een uitzondering worden gemaakt vanwege het speciale karakter van dit onderdeel. Er zal een ruimte worden ingericht voor de atleten waardoor communicatie tussen atleet en coach vergemakkelijkt wordt. 

Betreden van wielerbaan 

Het is voor iedereen verboden om de wielerbaan te betreden. Het betreden van de wielerbaan betekent directe diskwalificatie. Als een coach de baan betreedt wordt daarop de gecoachte atleet direct gediskwalificeerd. 

Spikespunten 

De maximale lengte van spikespunten is 6 mm. In de warming up ruimte mogen geen spikes gebruikt worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelnemers aan de kwalificatieronden voor het verspringen die in de warming up ruimte zal plaatsvinden. Er is een beperkt aantal spikespunten beschikbaar bij de kassa. 

Aanvangs- en vervolghoogtes 

Hoogspringen 

Meisjes D: 1.10 meter 
Meisjes C: 1.25 meter 
Jongens D: 1.25 meter 
Jongens C: 1.40 meter 

De vervolghoogten worden bepaald op een veelvoud van 5 cm. 
Er zijn per leeftijdscategorie (MD1, MD2, JC1,JC2,etc) 3 startmomenten voor hoogspringen, groep A, B en C. De groepen worden ingedeeld op basis van de opgegeven beste prestatie tijdens inschrijving. Groep A eerste 16 atleten met de beste prestaties, Groep B de 8 daaropvolgende beste prestatie en Groep C de 12 daaropvolgende prestatie.  

Polsstokhoogspringen  

Meisjes D: 1.60 meter 
Jongens D: 1.60 meter 
Meisjes C: 1.80 meter 
Jongens C: 2.10 meter 

De vervolghoogten worden tot en met 2.60 meter bepaald op een veelvoud van 10 cm, daarboven op een veelvoud van 5 cm. 

Let op: Bij het polsstokhoogspringen voor de D-junioren wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen 1e jaars en 2e jaars D-junioren. 

Overgangsregels 60 meter en 60 meter horden 

 • 2 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar de finale 
 • 3 series: nrs. 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar de finale 
 • 4 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar 2 halve finales; uit de 2 halve finales gaan de nrs. 1, 2 en 3 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale 
 • 5 series: nrs. 1, 2, 3 en 4 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale 
 • 6 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 6 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale 
 • 7 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 3 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale
 • 8 series: nrs. 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 8 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale 
 • 9 series: nrs. 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 6 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale 
 • 10 series: nrs. 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale.

In het geval er een afmelding voor een (halve) finale is, proberen we de eerstvolgende tijdsnelste atleet alsnog te plaatsen voor de (halve) finale. Deze atleet wordt dan in de meeste gevallen ingedeeld op de positie van de te komen vervallen atleet. Houd zelf de publicatieborden/atletiek.nu in de gaten. 

300 m 

In 2020 lopen we voor het eerst een 300 m. Deze afstand wordt volledig in banen gelopen. De start bevindt zich bij het 100 m punt van de rondbaan. 

Gelijk eindigen bij hoog- en polsstokhoogspringen 

Indien atleten bij hoog- en polsstokhoogspringen gelijk eindigen op de eerste plaats wordt er barrage gesprongen zoals beschreven in WR art 181.9. 

Middellange afstand 

Bij de 600 meter (JD en MD), 800 meter (JC en MC), 1000 meter (MD en JD) en 300 meter (MC en JC) worden er series op tijd gelopen. De series worden ingedeeld op basis van de opgegeven beste prestatie. De snelste lopers worden in de laatste serie geplaatst. 

Kwalificatieregels 

Bij het verspringen en kogelstoten maakt de organisatie gebruik van bijzondere kwalificatieregels. Tijdens de kwalificatieronde krijgt elke atleet maximaal drie pogingen. Zodra de atleet heeft voldaan aan de kwalificatie-eis, heeft hij/zij zich geplaatst voor de finale die later op dezelfde dag plaatsvindt. Hij mag tijdens de kwalificatieronde dan niet verder deelnemen. Alle atleten die aan de kwalificatie-eis hebben voldaan, hebben recht op deelname aan de finale. Zonodig wordt dit aantal aangevuld tot 12 atleten in volgorde van hun tijdens de kwalificatieronde geleverde prestatie. De prestaties in de kwalificatieronde tellen niet mee tijdens de finale. Bij de finale krijgen alle (12) atleten drie pogingen. Afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren krijgen de 8 beste atleten géén 3 extra pogingen. 

De kwalificatie-eisen zijn als volgt: 

Verspringen 

MD1: 4.25 meter 
MD2: 4.50 meter 
JD1: 4.50 meter 
JD2: 4.80 meter 
MC1: 4.80 meter 
MC2: 5.00 meter 
JC1: 5.00 meter 
JC2: 5.50 meter 

 Let op: tijdens inschrijving voor verspringen is er voor de 40 atleten met de beste prestatie keuze uit startgroep A en B. De daaropvolgende 20 atleten worden in Groep C geplaatst. 

Kogelstoten 

MD1: 9.50 meter 
MD2: 11.00 meter 
JD1: 8.50 meter 
JD2: 10.00 meter 
MC1: 10.00 meter 
MC2: 11.00 meter 
JC1: 10.50 meter 
JC2: 11.50 meter 

EHBO / FYSIO 

Er is EHBO aanwezig waar zonodig een beroep op kan worden gedaan. De EHBO is te vinden op het wedstrijdterrein en in de warming up ruimte. Een fysio is eveneens beschikbaar, hij/zij is aanwezig in de behandelruimte van de EHBO.  

De behandelruimte ligt aan de inloop-rondebaan in de warming up ruimte. Vlakbij waar de trap vanaf het middenterrein uitkomt op de rondebaan.