Extra groepen ver, hoog en kogel by Try Out Games

Bij de try out games op 23 december 2018 in het Omnisport hebben we vanwege de overweldigende belangstelling een groep voor ver en kogel om 11:00 uur, waaraan 15 atleten kunnen deelnemen, toegevoegd. Bij hoog zal een 3e kussen worden geplaatst bij beide groepen om 13:05 en 16:00 uur waardoor twee keer 15 atleten extra kunnen deelnemen.

Nationale CD Indoor gaat definitief door

De Nationale CD Indoor gaat komend weekend 20 en 21 januari definitief door. De gaten in de gevel zullen in de loop van de dag gedicht worden en daarna zal het opwarmen beginnen. Echter het zal zaterdag nog wel wat koeler zijn in de hal. Zorg dat je daarop gekleed bent.